Süt Dişlerinde Kanal Tedavisi

Süt dişleri, yerine gelecek olan kalıcı diş için bir rehber, yol göstericidir. Kemik içinde oluşan kalıcı diş, süt dişlerinin köklerini takip ederek sürer. 

Kalıcı diş çeneden dışarı doğru ilerlerken süt dişinin kökünü eritir. Böylece, daha önce süt dişinin olduğu yere kalıcı diş yerleşir.

Süt dişinde oluşan bir çürük, kalıcı dişlere göre çok daha hızlı ilerler. Çürük sinire ulaştığı zaman yetişkin de olsa çocuk da, kalıcı diş de olsa süt dişi de gece uyutmayan bir ağrı, zonklama yapar, dişin etrafında hatta yüzde şişlik oluşmasına sebep olabilir.

Sinire kadar ulaşan bir çürükte yapılacak tedavi ilk olarak kanal tedavisidir.

Süt dişlerinde yapılacak olan kanal tedavisinde, kök içine yerleştirilen ilaç/dolgu maddesi, kalıcı dişin sürmesi sırasında süt dişinin kökleri ile beraber eriyebilmelidir. Bu sebeple süt dişinde kullanılan malzeme farklıdır ve süt dişine özeldir.

Kalıcı dişlerin sürmesi sırasında o bölgede kızarıklık, şişlik gibi enflamasyon belirtileri olması normaldir. Çoğunlukla kanal tedavisi görmüş bir süt dişi, değişme zamanı geldiğinde de o bölgede bir apse oluşur. Ancak bu sıkıntı veren bir durum değildir. Diş hekiminiz tarafından apsenin boşaltılması yeterlidir. Süt dişi düştüğü ya da alttan gelen kalıcı diş yeterince yükselmiş ise süt dişi çekildiği zaman zaten problem kalmayacaktır.

Süt dişlerinin düşmelerine uzun bir zaman varken derin çürüklere maruz kaldığı zaman, süt dişi  çekildiği taktirde yandaki dişler o boşluğu kapatıp kalıcı dişlerin çapraşık sürmesine neden olur. Bu yüzden gerekli ise süt dişlerinde de kanal tedavisi uygulanması gereken bir tedavi seçeneğidir.

Süt dişleri çürüse çek diyerek önemsenmeyecek dişler değil, kalıcı dişlerin öncüsüdür. Süt dişleri ne kadar sağlıklı olursa, kalıcı dişler de o kadar sağlıklı olacaktır.