Pages Menu

pendik diş,pendik diş hekimi

İmplantta Başarısızlık Sebepleri

İmplantta Başarısızlık Sebepleri

İmplantlar,üst yapısı koyulmadan önce,ameliyattan hemen sonra ya da protezler takıldıktan sonra kaybedilebilir. Bunun sebebi hekime ya da implanta bağlı olabilse de çoğunlukla hasta kaynaklıdır.

Bir implantın güzel tutunması,duvardaki vidanın tutunması gibi düşünülebilir. Nasıl ki sağlam bir vida ve sağlam bir duvar ikilisi bir arada gerekli ise, bir implantın başarısı için de hem implantın kaliteli olması hem de implantın yerleşeceği yerin iyi durumda olması gerekir.

İmplant başarısında hekime bağlı faktörler:

* Travmatik bir cerrahi

* İmplant yuvasının düzgün  hazırlanmaması

* Sterilizasyona dikkat edilmemesi

* İlk yerleştirmede kemikte yetersiz tutunma olması

* Anatomik yapıların zedelenmesi

* İmplantın kemik içine gereğinden fazla veya az gömülmesi

* Kapatma vidasının gevşekliği

* Çenede kırık oluşması

* İmplant yerleştirilirken implanta zarar verilmesi

* İmplant boyunun düzgün seçilmemesi

* Yara uçlarının düzgün kapatılmamış olması,dikiş hatası

İmplant başarısında hastaya bağlı faktörler:

* Kötü ağız hijyeni

* Kemik kalitesi

* Sigara kullanımı

* Alkol kullanımı

* Anatomik faktörler

* Diabet (şeker hastalığı )

* Osteoporoz (kemik erimesi )

* Kanser/ radyasyona maruz kalma

* Bruksizm (diş sıkma/ gıcırdatma )

İmplant başarısında implanta bağlı faktörler:

* İmplant materyali

* Yüzey özellikleri

* İmplatın şekli

* İmplant uzunluğu

* İmplant çapı

* Implantın boyun yapısı

* İmplant yüzeyinin sterilizasyonu

* İmplantta gövde kırığı

İmplant başarısında proteze bağlı faktörler:

* Planlama hatası

* Yeterli bekleme süresine dikkat edilmemesi

 Bir implantın başarısız olması durumunda bütün sebepler değerlendirilir. Bütün bu durumların hiç birisi ortada yokken bile implant kaybı ortaya çıkabilmektedir.

İmplant planlaması yapılırken hastanın sistemik durumu iyi değerlendirilmeli,ağız temizliği alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır.