Köprü mü İmplant mı?

Tek diş ya da az sayıda diş eksikliklerinde, en çok düşünülen kararsız kalınan konulardan birisidir köprü mü yaptırsam implant mı yaptırsam sorusu.. İmplant tutar mı, köprü yan dişlere zarar verir mi, ucuz mu pahalı mı..

Bu konuda daha rahat karar verebilmek için kar zarar oranı yapabilmek gerekir..İmplant ve köprü arasında avantaj-dezavantaj kıyaslaması yapalım..

Her boşluğa implant yapılır mı?

İmplant yapılacak boşluğun sahip olması gereken bazı özelikler vardır. En az 1 cm genişlik ve kalınlık, kalın bir diş eti, en az 1cm kemik uzunluğu , kemikte beslenmenin sağlanabileceği bir kalite vs .. Bu kriterlere sahip olmayan bir boşlukta, implant yapılabilmesi için ek uygulamalar gerekebilmekte ya da bazen implant uygulamak mümkün olmamaktadır.

Örneğin kemik kalınlığı yetersiz olduğu zaman greft (kemik tozu) uygulaması ile yeni kemik oluşumu sağlanabilmekte iken, kemiğin boyunda yetersizlik olduğunda, o bölgeden ya da başka bir bölgeden kalıp halinde bir kemiğin alınması ve boyu yükseltecek şekilde oradaki kemiğe vidalanması gerekmektedir.

Anatomik oluşumlar da implant yerleştirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Elmacık kemiklerinin altına denk gelen alanda kemik boşluğu vardır. Buraya sinüs denir. Sinusler bazen sarkık olabilmektedir. Kemik bu bölgede çok inceldiği zaman da implant yerleştirilebilmesi için sinüsün delinmesi gereken durumlar ortaya çıkabilmektedir. Böyle vakalarda “sinus lifting” denilen, kemik eklemeleri ile sinus tabanının yukarı kaldırılması isşlemi yapılması gerekmektedir. 2-3 mm lik bir alan gerektiği zaman implant için açılan boşluktan da yapılan bu işlem, çoğunlukla açık ameliyat şeklinde gerçekleşebilmektedir.

Alt çenede dil yanak ve dişlerden sorunlu sinir, implant uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Bu sinire hasar verilmesi geçici veya kalıcı hissizliğe sebep olabilmektedir.

Anatomik olarak herhangi bir sıkıntı olmadığı zaman, kullanılan implant kalitesine de özen gösterildiğinde günümüzde gelişen teknoloji de artık implantın tutmaması düşük bir ihtimaldir.

İmplant uygulaması ile diş boşluğuna yandaki dişlere dokunmaya gerek kalmadan aynı diş yapısında bir protez koyulmuş olur. İmplantlar oldukları kemikte kemik erimesi ve dolayısı ile daha yaşlı görünümü engellerler. Doğal dişe çok yakın bir hissetme hassasiyetleri vardır.

Köprü

İmplant yerleştirilebilmesi için yeterli mesafe olmadığı zamanlarda, boş olan dişin iki yanındaki zaten kaplama ihtiyacı varsa ya da ekonomik sebepler implant yerine köprü yapımı tercihi olabilmektedir.

Köprü yapımında boşluğun her iki tarafından en az birer diş kesilir(çarklanır) ve onlardan destek alarak ortaya diş yerleştirilir.

Köprü yapılabilmesi için dişlerdeki boşluğun her iki tarafında da en az 1 diş olması gerekmektedir. Aksi taktirde köprü ayaklarından birisi eksik kalacak ve köprü yapımı mümkün olmayacaktır.  Bazı durumlarda balkon köprü denilen tek dişten destek alıp bir diş ekleme şeklinde yapılan köprüler de uygulansa da çok sağlıklı bir tercih değildir. Destek alınan dişe binen fazla yük dişin erken kaybına sebep olabilir.