Dişteki Kök Hücreler

Kök hücre ismi artık çok daha fazla duyulmaya başladı. Kök hücrelerden beklentiler ve çalışmalar da arttı.

Kemikte, göbek bağında vs pek çok yerde kök hücre var. Bizim alanımız ve şimdiki konumuz ise dişteki kök hücreler.

Kök hücreler dişin pulpasında yer alır. Pulpa, dişin en iç kısmında yer alan tabakadır. Dişin beslenmesinden sorumlu olan, canlılığı sağlayan kısımdır. Pulpa zarar gördüğü zaman diş ağrıları ve apseler oluşur.

Dişi kısaca tanırsak; en dışta mine tabakası bulunur. Dişin beyaz gözükmesini sağlayan mine tabakasıdır. Mine tabakası dişi dış uyaranlara karşı koruyan kalkanıdır.  Kemikten daha sert bir yapıya sahiptir.

Mine tabakasının altında dentin bulunur. Bu kısım dişin ana yapısını oluşturur.

Pulpa; içinde damarlar ve sinirler bulunan dişin en iç tabakasıdır.

Kabaca bir benzetme yaparsak; mine tabakası karpuzun kabuğu, dentin kırmızı kısmı, pulpa da çekirdekleri.. 

Bu karpuz benzetmesi uymadı mı? Aslında uydu. Nasıl karpuzun çekirdeğini ekerseniz yeni bir karpuz yetişebilirse; dişin pulpası da içerdiği kök hücreler ile yeni diş hücreleri üretiyor.

Dişte; bizim daha önceden de bildiğimiz bir yenileme hareketi vardı. Diş çürümeye başladığı zaman, pulpa kendisini savunmaya alıyor ve çürükle arasında yeni bir dentin tabakası oluşturuyor. Bu tabaka daha koyu renkli ve daha sert bir tabaka oluyor.

Ancak Fransız bir bilim dergisinde yayımlanan bir araştırma bizi çok çarpıcı bir bilgi ile karşılaştırdı:

Dişte ara ara oluşan bir sızı, aniden ortadan kaybolur bazen. Dişçi korkusu, aklını başka yöne çevirme, vakitsizlikten gidemeyince unutma vs vs pek çok kulp takılır sonra bu duruma.

Aslında işte burada bizim sevgili kök hücrelerimiz devreye giriyormuş. Dişte hafif bir sızı başladığı zaman kök hücreler hemen çalışmaya başlıyor ve dişi tamir ediyor.

Araştırmayı yapan bilim adamlarına göre; bunu  dişteki bazı reseptörler sağlıyor. Kök hücrenin tamir sürecini başlatması için çalışan 4 farklı reseptör tam anlamı ile ve zamanında çalışırsa; diş daha çürük ilerlemeden kendi kendisini tamir ediyor.

Herhangi bir sebeple- ki bu yeme alışkanlıkları, geçirilen veya geçirilmekte olan hastalıklar, sistemik rahatsızlıklar, veya sadece hücrelerin tembelliği olabilir- bu 4 reseptörden sadece 1 tanesi bile çalışmazsa; tamir süreci işlemiyor. Yani dişin kök hücreler yardımı ile kendisini tamir edebilmesi için; hücre içinde yer alan 4 reseptörün hepsinin tam zamanlı tam ve doğru bir şekilde çalışması gerekiyor.  Aksi taktirde çürük hızla ilerliyor ve ağrılar başlıyor.

Bu bilgiler; dişlerin sağlığının korunabilmesi için yeni umut ışığı oldu. Horward üniversitesinde bir ekip; bu reseptörler ve kök hücrelerin çalışmalarını tetiklemek için lazer kullanımı üzerinde çalışmalar başlattı. Kobay fareler başarılı sonuçlar veriyormuş.

Kök hücreler sayesinde yeni dişler üretilmesi çalışmaları zaten yıllardır devam ediyor. Henüz dişlerin çıkması gereken yerde çıkması sağlanamadı. Dilde yanakta veya vücudun çeşitli yerlerinde dişler çıkıyor.

Gelişen teknoloji sayesinde kaybedilen dişler yeniden kendi dişlerimiz şeklinde yerine koyulabilecek veya tamamen tamir edilebilecek gibi duruyor.

Ancak şimdilik bunlar çok uzak.. Siz yine de, dişlerinize iyi bakın. Herhangi bir ağrı olduğu zaman da işi kök hücrelerin şansına bırakmayın ve diş hekiminize ulaşın.