Diş Neden Uyuşmaz

Diş tedavilerinde ağrı için ilgili yazımıza lütfen tıklayınız.

Dişler sadece sert bir dokudan oluşmaz. İçlerinde sinir ve damar grubu bulunur. Bir dişin uyuşabilmesi için içinden geçen sinirin hissizleştirilmesi gereklidir.

Dişin uyuşması için bazen direk kökü hizasından iğne yapılması yeterli iken, bazen de çeneye gelen sinirin tamamının blokajı gereklidir.

Alt çene dişlerinde dişler tek tek değil, çenenin tek yarısı halinde, çeneye giren sinirin başından uyuşturulur.

Dişlerin köklerinden ve çene içinden geçen sinirler, belirli bir yol izlerler. Anatomik olarak yerleri bellidir.

Ancak bazı durumlarda, anatomik farklılıklar olabilir, sinir olması gerektiği yerden daha farklı yerde konumlanmış olabilir. Dişin içine uzanan normalden fazla dalı olabilir. Bu gibi anatomik varyasyonlar dişin uyuşmasını önler.

Alkol, sigara, sık ilaç kullanımı gibi sebepler sinir sisteminin algısını zayıflatır ve uyuşmada zorluk oluşturabilir. Çok sık ağrı kesici içenlerde, alkol ve sigara tüketenlerde dişler daha zor uyuşacaktır.

Antidepresan ya da sedatifler gibi psikolojik ilaç kullananlarda sinir sistemi baskılanmış olduğu için dişlerde uyuşma daha zor olacaktır.

Dişte apse varlığı da dişin uyuşmasını engeller. Anestezik solusyon, sinir uçlarında iyon alışverişi ile uyuşukluk sağlar. Apse varlığında ortam asidik bir hal alır ve bu durum anestezik ilacın etkinliğini azaltır bazen de sıfırlar.

İlacın verilme miktarı ve dozu, metabolizmanın çalışma hızı  anestezinin başlama ve bitme süresini etkiler.

Geleneksel anestezi teknikleri dışında daha radikal anestezi yöntemleri bu durumlarda bazen işe yarayabilmektedir. Örneğin direk kemik içine, kemik ve diş arasına, kanal tedavisi yapılan bir dişte direk kök içine ya da çok daha ekstrem durumlarda sinirleri çeneye giriş noktasından ağız dışından uyuşturma yöntemleri  denenebilir.

Bütün bu sebepler dışında ve bütün denemelere rağmen dişte uyuşukluk oluşmasında bir sıkıntı varsa,  azot protoksit gazı ile bilinçli sedasyon ya da genel anestezi uygulanması gerekebilir.

Uyuşmayan dişlerde neler yapılabileceğini öğrenmek için ilgili yazımız için lütfen tıklayınız.