Dental İmplant ve Protez

İmplantlar kemiğin içine yerleştirildi.. Peki ya sonra?

İmplantların kemikle kaynaşması için, belli bir süre geçmesi gerekmektedir.

Bir vida nasıl ki sağlam olmayan duvarda tutunamaz; üzerine eklenen yükü taşıyamaz; bunun gibi implantı taşıyan kemiğin de sağlam olması gerekmektedir.

İmplant yerleştirildikten sonra, implant ve kemik arasında bir bağlantı oluşur; bu bağa osseointegrasyon denir. Bu süreçte kemik implant üzerindeki girinti çıkıntıları tamamen doldurmalıdır.

İyi bir osseointegrasyon için, primer stabilizasyon çok önemlidir. Yani implant ilk yerleştirildiği zaman yeterli miktar ve sağlamlıkta kemik olmalı, yerleştirilen implant sabit durabilmelidir.

Kemik implant bağlantısının tamamlanabilmesi için beklenmesi gereken süre ortalama olarak alt çene için 2-3 ay , üst çene için 3-4 aydır. Bu süre kemiğin yapısı, ağız bakımı, kişinin savunma sistemi, sistemik rahatsızlıkları vs gibi konulardan etkilenebilir.

Çene mekiğinin yetersiz olduğu, greft (kemik tozu) eklemesi yapıldığı zaman, bazen önce 3-6 ay bu greftin kaynaşıp yeni kemik oluşturması beklenmeli, sonra implant yerleştirilerek 2-3 ay osseointegrasyon süresi verilmelidir. Kemiğin daha iyi olduğu bazı durumlarda greftleme ve implant yerleştirme aynı seans yapılabilir. Bu durumlarda da bekleme süresi en az 6 ay olmaktadır.

İmplant üzerine yapılacak protezin daha uzum ömürlü olması için, osseointegrasyonun tamamlanması beklenmelidir.

Yapılan çalışmalar ve araştırmalar, hemen yükleme, yani implantın yerleştirilme seansı ile üst protezinin yapılma seansının aynı olması durumunu kıyaslamakta, çıkan farklı sonuçlar otoriteleri bölmektedir. Ortak nokta, osseointegrasyon sağlanmadan implantların fonksiyonda olmaması gerektiğidir.

Genel olarak, iyi durumda, implantın primer stabilizasyonun çok iyi sağlanabildiği, ağız hijyeninin mükemmel olduğu durumlarda, kısa dönemde fonksiyonu azaltılmış bir geçici protezin yapılabileceği, osseointegrasyon tamamlandıktan sonra bu protezlerin değiştirikmesi gerektiği söylenebilir.

Total- tam dişsiz bir ağızda yapılacak geçici bir protez, implantlara zarar vermeden iyileşme sürecinin tamamlanmasını sağlayacak  yapıda olmalıdır. Bu yüzden ekstra mini implantların kullanılması gerekebilir.

İmplantların osseointegrasyonu tamamlandıktan sonra, diş etinin doğal şekillenebilmesi için iyileşme başlıkları yerleştirilir, 1 hafta beklenir.

Diş eti şekillenmesinin ardından, normal bir protetik tedavi süreci başlar.

Ölçü alınır, provalar yapılır ve protezler takılır. Kemiğinizin, dişlerin,kullanılan implantın, vücut yapınızın durumuna göre başından sonuna implant içeren bir protez yapımı, 3 ay ile 1 yıl arası bir zaman alabilir.