Apikal Rezeksiyon


Diş köklerinde apse varlığında çekim tek seçenek değildir. Önce kanal tedavisi yapılır. Yeterli olmazsa da rezeksiyon şansı vardır.

Apikal rezeksiyon, inatçı kök apselerinde diş köküne dışarıdan yapılan direk müdahale ile tedavi sağlanmasıdır.

Dişin kökünün ve apsenin olduğu bölgede çene kemiği üzerinden küçük bir pencere açılır, apse temizlenir. Diş iyileşmeye bırakılır.

Apikal rezeksiyon yapılmasına, kanal tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda, geleneksel yöntemlerde kanal tedavisi yapılamayacak durumlarda ya da biopsi amaçlı olarak karar verilebilir.

Apikal rezeksiyonun rezeksiyonun yapılabilmesinin bazı şartları vardır. Örneğin dişin kökündeki iltihap kök kırığından kaynaklı ise rezeksiyonun bir faydası olmayacaktır. Dişin kökü anatomik oluşumlara yakınlık gösteriyorsa apikal rezeksiyon sıkıntılı olacaktır.

Apikal Rezeksiyon Yapılması Gereken Durumlar:

* Kanal tedavisinde başarı sağlanamayan durumlar => Kanalın tıkalı olması, inatçı enfeksiyon varlığı,kanal tedavisi yenilenmiş olmasına rağmen iyileşmeyen dişler, kök kanallarında ulaşılamayan ekstra kanalların varlığı,  normal yollarla kanal tedavisi yapılamayan dişler vs

*Hastanın çeşitli sebeplerle kanal tedavisi seanslarına uyamayacağı durumlar

*Travma sonucu diş kökünün son üçlüsünde meydana kırıklarda kırık parçanın çıkarılıp dişin kurtarılabileceği vakalar

*Diş kökündeki lezyondan biopsi alınması gereken durumlar

*Altında daimi diş oluşmamış olan ancak kökünde lezyon olan süt dişlerinde

Apikal Rezeksiyon Yapılamayan Durumlar:

*Sebebi anlaşılamayan kanal tedavisi başarısızlıkları => Bu durumda apikal rezeksiyonda da başarısızlık olması ihtimaldir. Öncelikle başarısızlığın sebebi belirlenmelidir. anatomik farklılıklar, inatçı bakteriler vs sebep ne ise ona göre yaklaşmak gereklidir.

*Geleneksek kök kanal tedavisi yapılabilecek ise öncelik kanal tedavisidir.

Kanal tedavisi ve apikal rezeksiyonun bir arada yapılması => İlk defa yapılan bir kanal tedavisinde, sadece kanal tedavisi ve ya rezeksiyonla birlikte yapılan kanal tedavisinde, apikal rezeksiyon yapılmasının sadece kanal tedavisi yapılmasına bir üstünlüğü bulunmamaktadır.

*Anatomik oluşumların konumları

*Dişin kökünün kısa olması, özellikle zaten sallanması olan dişlerse sıkıntı oluşturacaktır.

*Sistemik hastalıklar

Apikal Rezeksiyon Nasıl Yapılır?

Apikal rezeksiyon yapılacak olan hastanın operasyon öncesi ağzını antiseptik bir gargara ile çalkalamasında fayda vardır. Hastanın 1 gün öncesinden klorheksidin içeren gargara kullanmaya başlaması yara iyileşmesinin hızlanması açısından yararlı olacaktır.

Operasyon öncesi hastanın ağrı kesici kullanması, operasyon sonrası ağrının daha az olmasını sağlar.

Apikal rezeksiyon yapılacak olan diş, lokal anestezi ile uyuşturulur. Diş klasik bir diş dolgusu ve diş çekimi nasıl uyuşturuluyorsa aynı şekilde uyuşturulacaktır.

Kökteki lezyonun büyüklüğüne, dişin kökünün harabiyet derecesine göre sadece kök ucu bölgesinden veya diş ile diş etinin başladığı sınırdan itibaren kemik yüzeyi açılır, kök ucundaki iltihabi doku temizlenir. Burada bakterilerin tam olarak yok edilebilmesi açısından diş kökünün bir kısmında da kesi yapılacaktır.

Kök ucundaki lezyon dolayısı ile komşu dişlerin de etkilendiği durumlarda, bu dişlere de kanal tedavisi yapılması ve apikal rezeksiyonun komşu dişleri de kapsayacak alanda yapılması gerekmektedir.

Enfekte alan tamamen temizlenip kök ucunun dolgusu yapıldıktan sonra kaldırılan diş eti yerine dikilir. Dikişler kendiliğinden rezorbe olmayan ipliklerle atıldı ise 7 gün sonra alınacaktır.

Operasyon sonra ağrı, şişlik, yüzde morluk gibi sıkıntılar oluşması normaldir.

Apikal rezeksiyon sonrası dişin durumu kontrol edilmelidir. 3. ay, 6. ay, 12. ay ve 24. aylarda röntgen ile bakılır, kök etrafında yeni kemik oluşumu izlenir. İki yıl içerisinde herhangi bir sıkıntı çıkarmayan dişlerin tedavisi başarılı kabul edilir.